Egyéb


Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége

Galamb- és díszbaromfitenyésztők minősítési szabályzata

A Minősítő Bizottság az általa kidolgozott és a szövetség által jóváhagyott Minősítési szabályzat alapján végzi tevékenységét, melyért a közgyűlésnek és az elnökségnek tartozik felelősséggel.

A kitüntető címek és oklevelek - évente egy alkalommal - elnökségi jóváhagyás után ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.

A kitüntető címeket az M.G.K.SZ. által rendezett országos, illetve EURÓPA SZÖV. kiállítás, valamint fajtaklubok kiállításán a fajtagyőztesek, azonos fajtához tartozó, az M.G.K.SZ. által kibocsátott saját szabályos lábgyűrűs, a tenyésztő saját tenyészetéből származó, egyedileg bemutatott, egyedileg bírált, kitűnő és kiváló állatok eredményei alapján lehet kiadni. Ha a fajtaklub kiállítása az M.G.K.SZ. által rendezett országos kiállításán vesz részt, akkor a fajtagyőzteseken kívül a kitűnő és kiváló eredményt is figyelembe veszi a Minősítő Bizottság. ( Továbbiakban M.B.)

Az óriás-díszbaromfi, víziszárnyas és díszfácán csoportosan bemutatott (volierben), de nemileg megkülönböztethető, (1 kakas + 1 tyúk) egyedileg bírált kitűnő -és kiváló állatok eredményét a M.B. elfogadja.

Azonos galamb-díszbaromfi által elért eredmény fajtagyőztes, kitűnő és kiváló, valamint röperedmény, a minősítési címek odaítélésénél csak egyszer vehetők figyelembe.

A szövetségi fogadónapokra behozott vagy postán beküldött anyag értékelését, a M.B. a kézhezvételtől számított 30 napon belül elvégzi. A vizsgálat eredményéről értesítést küld. (Bizottságunknak nem feladata az elveszett, megsemmisült vagy reklamáció alatt álló oklevelek megkeresése, újraírattatása).

A M.B. nem tud figyelembe venni fénymásolt okleveleket, emléktárgyakat, érmeket, bírálólapokat, gravírozott táblákat, serlegeket, tévesen rögzített gyűrűszámokat. A tévesen rögzített gyűrűszámokat a rendezvény ideje alatt jelezni kell és jegyzőkönyvben felvezetni. A korrigálást csak a BT., vagy a M.B. jegyezheti be!

Az M.G.K.SZ. által rendezett kiállításon elért eredményről, a tanúsító oklevelet, valamint a tagsági igazolványt a küldött közgyűlésen, az egyesületek küldöttei vehetik át.


Galamb- és díszbaromfitenyésztők minősítési kérelmének sorrendje

Írásos kérelem

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- tenyésztői fokozat pontos megnevezése,
- oklevelek száma.

A kérelemhez csatolni kell

- eredeti oklevelek, az oklevelek hitelesítése minősítési kérelem után történik. (M.G.K.SZ., Fajtaklub, Európa kiállítás)
  (Klubok egyénileg rendezett kiállításán a fajtagyőztes hím + tojó gyűrűszámát rögzíteni kell az oklevél hátlapján. Az okleveleket a klub
   elnökének, és titkárának alá kell írnia + klub pecséttel ellátnia.)
- Gyürűigazolólap fénymásolata. (2001. évtől)
- M.G.K.SZ. röpversenyén, a helyezett röpfalka verseny jegyzőkönyve.
  (A röpverseny jegyzőkönyvét az M.G.K.SZ. röptitkára biztosítja.)
- A tanúsító oklevelek minden példányát, minden kérelemhez csatolni kell!

A fentiekben felsoroltakat kérjük betartani, hiányosság esetén a M.B. nem vizsgálja tovább a beküldött anyagot!


Elérhető címek és azok feltételei

Bronzkoszorús érdemes tenyésztő
(6 egyed igazolása szükséges)

Ezüstkoszorús kiváló tenyésztő
(12 egyed igazolása szükséges)

Aranykoszorús mestertenyésztő
(24 egyed igazolása szükséges)

Kétszeres aranykoszorús mestertenyésztő
(48 egyed igazolása szükséges)

Gyémántkoszorús diploma
(72 egyed igazolása szükséges. Az Aranykoszorús mestertenyésztői cím feltételeit 3-szor teljesítették.)

Kétszeres gyémántkoszórús diploma
(144 egyed igazolása szükséges.)

Rubint diplomás mestertenyésztő
(216 egyed igazolása szükséges. A Gyémántkoszorús diploma feltételeit 3-szor teljesitették.)


A röpgalambfajtákra, a többi galambfajtáktól eltérő követelmények

Kizárólag az országos döntőn és előversenyeken elért standard eredmények alapján, az elnökség által 1990. III. 10-én jóváhagyott módosított minősített rendszer érvényes.

Elérhető címek és azok feltételei

I. csoport a) és b) osztály: tűnőszállásra kötelezett fajták:

Bronzkoszorús röptető és érdemes tenyésztő
a) Országos vagy nemzetközi röpversenyen, champion versenyen, fiatal galambok országos versenyén elért 3 standard eredmény.
b) Országos vagy nemzetközi kiállításon elért 3 kiváló vagy kitűnő egyed igazolása szükséges.

Ezüstkoszorús röptető és kiváló tenyésztő

a) Országos vagy nemzetközi röpversenyeken, champion versenyen, fiatal galambok országos versenyein elért 4 standard eredmény.
b) Országos vagy nemzetközi kiállításon elért 6 kiváló vagy kitűnő egyed igazolása szükséges.

Aranykoszorús röptető és mestertenyésztő
a) Országos vagy nemzetközi röpversenyen elért 1 bajnokság.
b) Országos vagy nemzetközi röpversenyen, champion versenyen fiatal, galambok országos versenyén 8 standard eredmény.
c) Országos vagy nemzetközi kiállításon elért 12 kiváló vagy kitűnő egyed igazolása szükséges.

Kétszeres aranykoszorús röptető és mestertenyésztő
a) Országos vagy nemzetközi röpversenyen elért 2 bajnokság.
b) Országos vagy nemzetközi röpversenyen, champion versenyen, fiatal galambok országos versenyén 16 standard eredmény.
c) Országos vagy nemzetközi kiállításon elért 24 kiváló vagy kitűnő egyed igazolása szükséges.

Gyémántkoszorús röptető és mestertenyésztő diploma
a) Országos vagy nemzetközi röpversenyen elért 3 bajnokság.
b) Országos vagy nemzetközi röpversenyen, champion versenyen, fiatal galambok országos versenyén 24 standard eredmény.
c) Országos vagy nemzetközi kiállításon elért 36 kiváló vagy kitűnő egyed igazolása szükséges.

Bronzkoszorús röptetői

Ezüstkoszorús röptetői

Aranykoszorús röptetői cím adományozható azon versenyzőknek, akik az előírt röptetési feltételeket teljesítették (kiállítási eredmények nélkül).

A II. és III. csoport összes osztályaiban a minősítés feltételei lényegében azonosak az I/A osztály követelményeivel.

Minősítésí kérelem beküldési határideje tárgy év szeptember 15.

Fenti szabályzatot az elnökség és a M.B. megvizsgálta és az ........-es számú határozatával jóváhagyta!

Érvényes 2004-11-01.

Vonnák József - M.B. elnök
Uhrner Antal - elnök


Egyéb